Potrzeszcz (Miliaria calandra) to śpiewający ptak z rodziny trznadlowatych. Upierzenie brunatnoszare, kreskowane, spód jaśniejszy. Samica i samiec są podobnej wielkości. Nie różnią się od siebie ubarwieniem. Nogi i dziób są żółtawe.
Zamieszkuje pola, łąki z zakrzewieniami i zadrzewieniami. W Polsce jest to dość rzadki ptak terenów nizinnych. Zimuje w północnej Afryce.
Poza lęgami tworzy stada nawet kilka tysięcy ptaków. Prowadzi koczowniczy tryb życia. Ptak ten lubi przesiadywać na czubku drzewa lub drutach linii elektrycznych.
Potrzeszcz jest największym przedstawicielem trznadli w Polsce.