Dudek (Upupa epops) to piękny i rzadki ptak występujący w Polsce. Ma charakterystyczny czub na głowie, dwurzędowy, zakończony czarnymi plamami. Dudek rozkłada czubek w piękny wachlarz przy starcie do lotu i gdy jest zdenerwowany. Samiec i samica są tej samej wielkości, mają też podobne upierzenie. Głowa i szyja mają kolor pomarańczowy, na brzuchu występują ciemne plamy. Grzbiet i skrzydła są czarno-białawe. Ogon jest czarny z białym pasem.
Występuje rzadko na terenie całej Polski. Zasiedla otwarte przestrzenie, skraje lasów, pobliża pastwisk i łąk. Na zimę odlatuje do Afryki we wrześniu i październiku. Wraca w kwietniu. Świetnie porusza się po ziemi. Jest dość płochliwy.
Dudek to gatunek monogamiczny. Gnieździ się w dziuplach (najczęściej wierzb), chociaż nierzadko także w szczelinach starych domów i pod korzeniami, czasem w skrzynkach lęgowych. Gniazdo nie jest uporządkowaną konstrukcją, jest wysłane odchodami bydła domowego, mchem.
Młode dudki w sytuacji zagrożenia potrafią wyrzucić z gruczołu kuprowego cuchnącą piżmem ciecz, której zapach długo pozostaje wokół gniazda.