Jaskółki (Hirundinidae) to rodzina ptaków z rzędu wróblowatych. Rodzina ta liczy dziś 14 rodzajów i 89 gatunków. W Polsce żyją 3 gatunki, dymówka, oknówka i brzegówka. Są to małe ptaki z krótkim dziobem ale szerokiej paszczy, mają długie, ostro zakończone skrzydła, ogon w kształcie litery “V”. Mają słabe nogi.

Brzegówka (Riparia riparia) to najmniejsza krajowa jaskółka. Ptak ten ma wcięty ogon, zaostrzone długie skrzydła. Ubarwienie brunatne z wierzchu i białe od spodu. Na piersi znajduje się ciemna przepaska.
W Polsce brzegówka jest obecna niemal w całym kraju. W odróżnieniu od innych jaskółek występuje wyłącznie nad wodami. Jaskółka ta kopie nory w stromych, piaszczystych skarpach, najczęściej nad brzegiem rzeki, czy żwirowiska. Tunel może mieć kilkadziesiąt centymetrów długości.
To ptak wędrowny zimujący w Afryce. Gromadzi się w stada w okresie żerowania, lęgów i wędrówek.

Dymówka (Hirundo rustica) to rodzimy ptak z rodziny jaskółek z czarnym, połyskliwym upierzeniem na grzbiecie i piersi, białym od spodu i charakterystyczną czerwoną plamą na podgardlu i czole. Ogon mocno wcięty w widełki, u samców mocniej (nawet 7,5 cm).
W Polsce jest licznym ptakiem lęgowym. Lubi rolnicze tereny uprawne. Jaskółka dymówka jest gatunkiem synantropijnym. Obecnie żyje prawie wyłącznie w obrębie ludzkich osiedli. Jest ptakiem wędrownym. Przylatuje do naszego kraju w kwietniu, odlatuje we wrześniu i październiku. Bardzo chętnie siada na przewodach elektrycznych, antenach.
Dymówki bardzo szybko i zwinnie latają, w deszczowe dni – nisko nad ziemią.

Oknówka (Delichon urbicum) to jaskółka, która upodobała sobie miasta. Ma wcięty ogon, skrzydła długie, zaostrzone. Upierzenie czarne z granatowym odcieniem z białym kuprem i podgardlem oraz brzuchem.
Zasiedla tereny rolnicze, miejskie, mosty i inne konstrukcje, często w pobliżu wody. Ptaki te prowadzą grupowy tryb życia.
Są ptakami wędrownymi. Podczas migracji tworzą ogromne stada nad wodami i połoninami w górach. Są przywiązane do okolicy, w której przyszły na świat.
Lot jaskółki oknówki jest niezwykle zwinny i szybki, ale mniej niż u dymówki.
Możliwe są krzyżówki dymówki z oknówką.