Świergotek drzewny (Anthus trivialis) to ptak z rodziny pliszkowatych, podobny do świergotka łąkowego. To nasz najbardziej liczny świergotek. Od świergotka łąkowego różni go wyraźniejsza brew, mniej widoczne kreskowanie na grzbiecie, pierś w odcieniu koloru żółtego i jaśniejszy brzuch, ciemne kreskowanie na bokach (u świergotka łąkowego są to plamki). Dziób i nogi są różowawe.
Populacje europejskie na zimowiska lecą do Afryki. Występuje na terenie całego naszego kraju. To jedyny nasz świergotek, który żyje w lasach. W okresie migracji tworzy stada. Poza tym jest samotnikiem. Lubi siadać na drzewach, czego nie robią inne świergotki.
Gniazduje na ziemi pośród gęstej roślinności.


Świergotek łąkowy (Anthus pratensis) to gatunek ptaka z rodziny pliszkowatych wielkości wróbla. Ubarwienie niepozorne, maskujące, brunatno-szare, z kreskowaniem. Spód jest biały. Upierzenie samicy i samca oraz młodych ptaków podobne. Nad okiem biegnie biała brew.
Zamieszkuje podmokłe tereny otwarte Europy i Azji. Jest obecny także na Islandii. Zimuje w Afryce i Azji Mniejszej oraz południowej części Europy. W Polsce to średnio liczny ptak lęgowy, bardziej pospolity na nizinach.
To ptak wędrowny. Do Polski przylatuje od marca do kwietnia, odlatuje od września do listopada.
Gniazduje na ziemi w kępie trawy, gniazdo buduje z suchych liści traw i włosia. Gatunek ten jest zagrożony wymarciem.