Trznadel (Emberiza citrinella) to rodzimy, chroniony ptak śpiewający z rodziny trznadlowatych. Samiec w upierzeniu godowym ma spód i głowę cytrynowożółte z ciemnymi smużkami na głowie, przepaskę brązowawą na piersi, reszta ciała brązowawo-ciemnoszara plamkowana. Kuper jest brązowawy, a skrajne sterówki -białe. Samica jest mniej żółta. Obie płci są tej samej wielkości, zbliżonej do wróbla.
Dość liczny w Polsce. Preferuje tereny nizinne, pola, łąki z zakrzewieniami, zadrzewienia, szczególnie iglaste młodniki, pola, zręby. To typowy ptak terenów rolniczych, choć unika upraw monokulturowych. Zimuje na ścierniskach. W Polsce jest liczny i pospolity.
Poza lęgami ptak ten żyje w stadach, jest częściowo wędrowny, częściowo osiadły. Śpiewa aż do końca lata.
Jest gatunkiem monogamicznym. Samce na początku pory lęgowej opuszczają stado i zajmują swoje rewiry. Potem do nich dołączają samice. Samiec zaciekle chroni swojego terenu. Gniazduje na ziemi pod krzakiem lub kępa traw, także nisko na krzakach.