Żuraw zwyczajny (Grus grus) to niezwykle piękny ptak, większy od bociana, nieliczny lęgowy w naszym kraju. Występuje w Europie i dużej części Azji. Preferuje bagna, torfowiska, tereny podmokłe, polany i coraz częściej pola uprawne. Donośny głos żurawi, tak zwany klangor, jest bardzo charakterystyczny.
Żuraw to ptak wędrowny, choć niektóre osobniki pozostają na zimę. Część żurawi zimuje w Hiszpanii i Portugalii, część – w Turcji, jeszcze inne lecą do Iraku i Iranu. Najdalsze miejsca zimowania to Egipt, Sudan i Etiopia w Afryce. Podczas migracji tworzą duże stada, lecą w kluczu. Raz na 2-4 lata żurawie pierzą się. Ma to miejsce pod koniec maja i w czerwcu. Wtedy na 5 tygodni ptaki tracą zdolność lotu.

Żurawie są sobie wierne przez całe życie. Potrafią wiązać się w pary już w pierwszym roku życia, chociaż dopiero po dłuższym czasie przystępują do lęgu. Na zakończenie zimy żurawie odbywają wspaniały taniec godowy, podczas którego podskakują, stroszą się, kłaniają. W roku ma miejsce tylko jeden lęg. Gniazdo budowane jest na ziemi lub w płytkiej wodzie, ma kształt sterty o wysokości nawet 50 cm i średnicy 1 m. Samica jaja składa w marcu, kwietniu, rodzice wspólnie je wysiadują, a następnie wodzą za sobą pisklęta. Młode zaczynają latać po 9-10 tygodniach, ale jeszcze przez kilka miesięcy przebywają z rodzicami i razem z nimi odlatują na zimowisko.

Nagranie powstało nad Biebrzą, w maju 2018 roku.