Wróbel, wróbel domowy, wróbel zwyczajny (Passer domesticus) to pospolity i liczny w Polsce ptak, podobny do mazurka. To nieodłączny towarzysz człowieka. Występuje u niego wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec ma szary wierzch głowy, kark, pokrywy uszne, boki głowy – kasztanowobrązowe. Ma jasnoszare lub białe policzki (w odróżnieniu do mazurka, który ma ciemne plamy). Grzbiet i pokrywy skrzydłowe brunatne z ciemnymi kreskami. Samice są ubarwione mniej okazale, są szarobrunatne i są nieco mniejsze od samców.
Wróbel trzyma się zawsze w pobliżu ludzkich osad, miast, szczególnie wsi. Nie występuje w lasach.
Ptaki te zwykle przebywają w stadach. Jest ptakiem osiadłym, cały rok przebywa w sąsiedztwie ludzi. Jest ptakiem naziemnym i nadrzewnym.
Wiele młodych wróbli nie przeżywa pierwszej zimy. Jesienią młode wróble gromadzą się w noclegowiskach, które zwykle znajdują się w gęstych krzakach, wysokich pnączach.
Gnieździ się w dziuplach, szczelinach, szparach i zakamarkach, głównie budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, czasem w gąszczu pnączy czy korony drzew. Gniazdo w takim przypadku ma kształt dużej kuli z bocznym wejściem. W pozostałych przypadkach gniazda nie są staranne i mają mało budulca. Gniazdo buduje samiec i samica.
Wróble pojawiały się wszędzie tam, gdzie ludzie zaczynali uprawiać rolę. Wiemy, że tak było nawet 10-15 tysięcy lat temu.

Mazurek (Passer montanus) to pospolity w Polsce ptak często mylony z wróblem. Jest od niego nieco mniejszy. Oba ptaki ubarwione są tak samo, ale mazurek ma dużo mniejszą plamkę na podbródku niż wróbel i ma ciemne plamki na policzkach. Samica i samiec są tej samej wielkości.
Mazurek mniej niż wróbel jest związany z ludźmi i osiedlami. Zasiedla skraje pól i lasów, wsie, parki, aleje, ogrody. Szczególnie upodobał sobie nizinne tereny rolnicze. W Polsce to bardzo pospolity ptak.
Przebywa w grupach. Jest to gatunek osiadły, jednak część prowadzi koczowniczy tryb życia. Sezonowe wędrówki odbywają mazurki z północy.
Mazurek jest monogamiczny. Gniazduje w dziuplach, szczelinach skalnych, zakamarkach budynków, lubi budki lęgowe.