Sikora uboga (Poecile palustris) to sikora podobna do czarnogłówki. Ma krępą budowę ciała. Sterówki są równo ścięte. Głowa jest czarna, policzki białe. Czarna czapeczka ma metaliczny połysk. Z wierzchu ubarwienie jest popielate, spód białawy. Oczy są czarne.
Ta sikorka jest w Polsce średnio liczna. Najliczniej występuje w lasach liściastych, a także w mieszanych. Stroni od zabudowań i małych zadrzewień.
To ptak osiadły. Poza okresem lęgów tworzy stadka, także z innymi sikorami. W zimie ptaki te mogą tworzyć pary niezależnie od płci. Sikora uboga jest monogamiczna.