Mewy, mewowate (Laridae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 51 gatunków w 10 rodzajach, z czego w Polsce żyje 8 gatunków. To najbardziej znane morskie ptaki.
Wśród mewowatych nie występuje dymorfizm płciowy, występuje jednak polimorfizm wiekowy. Upierzenie jest zwykle białe lub popielate z czarnymi dodatkami. Samce są nieco większe od samic.
Mewy są z reguły jasne – srebrzyste, białe. Czasami niektóre gatunki, jak śmieszka czy mewa czarnogłowa, mają ciemniejsze elementy na głowie lub skrzydłach. Gdy mewy są młode, bywają także brązowe i dropiate.
Nad warszawską Wisłą najpopularniejszymi gatunkami są mewa śmieszka (Larus ridibundus) oraz mewa siwa (Larus canus). Można też spotkać nieliczne mewy siodłate (Larus marinus) o bardzo ciemnym upierzeniu grzbietu, a jeszcze rzadziej – mewy żółtonogie (Larus fuscus) i romańskie (Larus michahellis).
Kiedy zamarzają stawy i jeziora, mewy przenoszą się tam, gdzie jest bieżąca woda, jak kolektory ściekowe nad Wisłą lub mniejsze i większe rzeki miejskie.Często urzędują też w miejskich śmietnikach. Bywają nazywane „ptasimi kloszardami”.

Rozpoznawanie gatunków mew jest trudne, ponieważ mają one zróżnicowane szaty, czyli upierzenie, zależnie od wieku i pory roku.