Kobuz (Falco subbuteo) to bardzo zwinny łowca, nieliczny w naszym kraju. Ma długie, zaostrzone na końcu skrzydła i dość krótki ogon. Upierzenie ciemnoszare z wierzchu, od spodu ciemno i gęsto kreskowane, jasne. Jego środowiskiem są łąki, bagna, wyschnięte zbiorniki wód śródlądowych.
Jego lot bardzo sprawny, wykonuje nagłe zwroty i bezwładnie opada w dół. Szybuje rzadko. W locie osiąga prędkość 100 km/h. Potrafi dogonić jaskółki i jerzyki.
Kobuz jest ptakiem wędrownym, na zimowiska odlatuje do Afryki.