Łęczak (Tringa glareola) to gatunek ptaka z rodziny bekasowatych z podrodziny brodźców, zwany również brodźcem leśnym. Ubarwienie samca i samicy jest podobne. W szacie godowej jest z wierzchu brązowy, z jasnymi plamkami. Nad okiem biegnie biała pręga. Kuper i ogon są białe, ciemno prążkowane. Głowa i szyja oraz pierś po bokach mają ciemne plamki. Dziób ma czarny kolor, a nogi są żółtawe. W szacie spoczynkowej plamy z wierzchu ciała mają rdzawy kolor.
Łęczak preferuje bagniste tereny, brzegi wód w tundrze, lasotundrze i w lasach. To ptak wędrowny. Przeloty odbywają się od połowy kwietnia do maja i od lipca do października.
Łęczak jako gatunek lęgowy występuje w Polsce nielicznie. Jest jednak najczęściej spotykanym brodźcem podczas przelotów.