Pliszka żółta (Motacilla flava) jest ptakiem z rodziny pliszkowatych o zmiennym ubarwieniu. Istnieje wiele podgatunków. Jest mniejsza od wróbla. Zimuje w Afryce i południowej części Azji. w Polsce jest średnio liczna. Zamieszkuje otwarte przestrzenie, głównie wilgotne łąki, polany, lasy brzozowe.

Jest ptakiem wędrownym. Przylot w od końca marca do maja, odlot we od końca sierpnia, wrześniu do października. Lubi towarzystwo bydła domowego pasącego się na łąkach, gdzie znajduje pożywienie. Często kiwa ogonem, podobnie jak pliszka siwa.