Rybitwy (Sternidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. W Polsce żyje 9 gatunków z tej rodziny ptaków, z czego 6 lęgowych.
Mewa i rybitwa są często mylone ze sobą, ptaki te jednak wiele różni. Rybitwy zobaczyć możemy w Polsce tylko między kwietniem a wrześniem, ponieważ na zimę odlatują. Oprócz pory roku podpowiedzią w ocenie będzie wielkość i kształt ciała – rybitwy są mniejsze, a ich ogony bardziej wcięte. Mewy to ptaki bardziej okazałe, o szerszych, solidniejszych skrzydłach.

Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) to nasza jedna z najbardziej licznych rybitw. Ptak ten ma smukłą sylwetkę o białym upierzeniu od spodu i popielatym z wierzchu. Na głowie latem i wiosną znajduje się czarna czapeczka, przykrywająca także oczy. Dziób i nogi są pomarańczowe, a końcówka dzioba jest ciemna. Ogon jest mocno rozwidlony. Jesienią i zimą czoło jest jasne, dziób czarny. Czarny też jest przedni brzeg skrzydła. Jest bardzo podobna do rybitwy popielatej.

Zasiedla rzeki i zbiorniki wody stojącej oraz morskie wybrzeże. Gniazduje w Europie, Azji, Ameryce Południowej, zimuje w Afryce, Australii i Indonezji, Ameryce Południowej oraz w południowej części Azji. Nasze osobniki zimują w południowej Afryce. Na zimowiska lecą morskim brzegiem. Swoją migrację zaczynają więc od dotarcia nad morze.

Rybitwa nurkuje z powietrza pod wodę za zdobyczą. Lot zwinny, z głębokimi uderzeniami skrzydłami.