Paszkot (Turdus viscivorus) to nasz największy z gniazdujących drozdów, podobny do śpiewaka, ale od niego większy, jaśniejszy i smuklejszy. Wierzch jest szarobrązowy, spód biały z ciemnymi plamkami. Występuje w Europie, Azji i w północnej części Afryki. W Polsce zamieszkuje różnorodne obszary zawierające mozaikę terenów zalesionych i otwartych. Wybiera głównie stare lasy iglaste i mieszane z śródleśnymi polanami, śródpolne zadrzewienia, szpalery drzew oraz rzadziej stare parki i ogrody. Zwykle unika osad ludzkich. Poza lęgami można go spotkać także na otwartych terenach.

To ptak częściowo wędrowny. Na południu kraju paszkota można obserwować przez cały rok. Spotykany jest pojedynczo lub w małych grupach, często można go zobaczyć z kwiczołami. Przejawia silne zachowania terytorialne, jest dość skryty.